oylama için Türkçe-Almanca çeviriler:

Abstimmung · Wahl · diğer çevirileri

oylama Abstimmung

Alan, oylama olana kadar bekle.

Alan, warte, bis eine Abstimmung kommt.

Bu bir oylama değil.

Das ist keine Abstimmung.

O halde Celes II ile yapılan ticari müzakerelere ilişkin oylamayı açıyorum.

Dann rufe ich zur Abstimmung über Wirtschaftsgespräche mit Celes II auf.

oylama Wahl

Bu oylamanın hiçbir anlamı yok.

Diese Wahl bedeutet gar nichts.