oynamak için Türkçe-Almanca çeviriler:

spielen · aufführen · manipulieren · tanzen · Spielzeug · diğer çevirileri

oynamak spielen

Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun.

Sie spielen ein gefährliches Spiel.

Yine mi yastık ayak oynuyoruz?

Spielen wir wieder Kissenfüße?

Jesse, mutlak delilik oynuyoruz.

Jesse, wir spielen Absoluter Wahnsinn.

oynamak aufführen

Sadece bir gece oynadı ama övgüleri topladı.

Es wurde nur einen Abend aufgeführt, wurde aber gelobt.

Biz bir zamanlar Hamlet oynardık.

Wir haben mal Hamlet aufgeführt.

oynamak manipulieren

Owen. Shepherd'ın çalışması üzerinde oynamış.

Sie hat Shepherds Studie manipuliert.

Josh Hilbert'in eldivenleriyle oynadı. Evet.

Nun, Josh hat Hilberts Handschuhe manipuliert.

oynamak tanzen

Siyah Kuğu'yu sen oynayacaksın.

Du tanzt den schwarzen Schwan.

Basketbol oynuyoruz, dans ediyoruz, seks yapıyoruz.

Wir spielen Basketball, tanzen, haben Sex.

oynamak Spielzeug

Bir oyuncak getirmişsin, oyun oynamak istiyorsun?

Du hast ein Spielzeug mit gebracht. Willst du spielen?