oyuncak bebek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Puppen, Puppe · diğer çevirileri

oyuncak bebek Puppen, Puppe

Yine yanmış bir oyuncak bebek.

Schon wieder eine verbrannte Puppe.

Mia şu oyuncak bebeği görebilir miyim?

Mia, diese Puppe, darf ich sie sehen?

Sanırım Lizzie Borden'ın kendi oyuncak bebeği varmış.

Ich glaube, Lizzie Borden hat jetzt ihre eigene Puppe.