oyuncak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Spielzeuge, Spielzeug · Kinderspiel · Teddybär · toy · Teddy · Spielzeugauto · diğer çevirileri

oyuncak Spielzeuge, Spielzeug

Bu senin için yeni bir oyuncak.

Ein neues Spielzeug für dich.

Hey. Yeni oyuncak nasıl?

Wie ist dein neues Spielzeug?

Yeni bir oyuncak bulmuşsun.

Du hast ein neues Spielzeug?

oyuncak Kinderspiel

Bu bir çocuk oyuncağı.

Dies ist ein Kinderspiel.

Çocuk oyuncağı mı?

Ein Kinderspiel?!

Eddie için çocuk oyuncağı bu.

Ein Kinderspiel für Eddie!

oyuncak Teddybär

Neden normal insanlar gibi oyuncak ayı almıyor?

Warum kein Teddybär wie bei normalen Menschen?

Johnny Hazlit'in kendi oyuncak ayısı.

Johnny Hazlits persönlicher Teddybär.

Oyuncak ayıların yumuşak tüyleri olsa da, kutup ayısı dünyanın en acımasız etçillerinden biridir.

Trotz des Pelzes und des Teddybär-Aussehens ist der Eisbär eines der unbarmherzigsten Raubtiere der Welt.

oyuncak toy

Titanic Oyuncak Şirketi.

Titanic Toy Corporation.

oyuncak Teddy

David, Tedd bir süper oyuncak.

David, Teddy ist ein Supertoy.

oyuncak Spielzeugauto

Eminim oyuncak treni de vardır.

Sie hat sicher ein Spielzeugauto. Ja.