oyununa

Ama sen bir oyuncusun.

Aber Ihr seid ein Spieler.

İkinci sınıf dizi oyuncularını, TV yazarlarını.

Deine B-Niveau Sitcom-Stars, deine Reality-TV-Autoren.

Bir sosyopatın oyunlarına göre.

Für eine manipulierende Soziopathin.

Rugby oyuncularını daha sık sorgulamalıyız.

Wir sollten Rugbyspieler öfter untersuchen.

Kendisi Rus bir tenis oyuncusu.

Sie ist russische Tennisspielerin.

Özellikle de aşağılama oyunlarını.

Besonders keine demütigenden Spiele.

Tekrar eleme oyununu mu oynuyoruz?

Spielen wir wieder Eliminierungsprozess?

Biri futbol oyuncusu.

Einer ist Fußballspieler.

Hey, senin oyununun basketbol olduğunu düşünürdüm.

Hey ich dachte Basketball waere dein Spiel.

Takım oyuncusu olmak istedim.

Ich wollte ein Teamspieler sein.