pahalı için Türkçe-Almanca çeviriler:

teuer · kostspielig · hochpreisig · diğer çevirileri

pahalı teuer

Oldukça pahalı bir çiğneme oyuncağı.

Ein ziemlich teures Kauspielzeug.

Pahalı ama güzel.

Teuer, aber schön.

Pahalı bir etek giyiyorsun. İki kez payları açılmış.

Sie tragen einen teuren Rock, der zweimal neu gesäumt wurde.

pahalı kostspielig

Savaşlar pahalı olur.

Kriege sind kostspielig.

O tür bir bıyığın çok pahalı bir yüz aksesuarı olduğunu bilmelisin.

So ein Schnauzbart ist allerdings ein sehr kostspieliges Gesichts-Accessoire.

Kulağa pahalı geliyor.

Das klingt kostspielig.

pahalı hochpreisig

Bunlar çok pahalı zımbırtılar.

Das ist alles hochpreisig.