palm için Türkçe-Almanca çeviriler:

palm · diğer çevirileri

palm

palm palm

Sanırım Konfederasyon savaş gemin West Palm Beach, Florida'ya gidiyor.

Ich glaube, dein Konföderiertenschiff fährt nach West Palm Beach, Florida.

Palm City, Peter Fleming'in laboratuarı gibi deney yeri gibi.

Palm City ist wie Peter Flemings Labor, sein Experiment.

Neden Palm City, Bay Fleming?

Warum Palm City, Mr. Fleming?