parçacıkları

Sanal parçacık yörüngelerini ekliyorum.

Ich füge virtuelle Partikelflugbahnen hinzu.

Ama çikolata parçacıkları yerine ayıcıklı jelibon koydum.

Aber statt Schokolade habe ich Gummibärchen genommen.

Bir ölçüde karışmış parçacıkların davranış

Verschränkte Partikel werden sich identisch verhalten.

Omikron parçacıkları inanılmaz derecede nadirdir.

Omicron-Partikel sind unglaublich selten.

Bu küçük parçacıklar.

Diese kleinen Staubkörner.

Ben de atom altı parçacıkları göremiyorum ama yine de oradalar.

Ich kann auch keine subatomare Partikel sehen, aber nichtsdestotrotz sind sie da.

Parçacık saçma teknolojisi, depremler için.

Partikelstrahltechnologie kann Erdbeben bewirken.

Tetryon parçacıkları rastgele ivmelenirler.

Tetryon-Partikel haben ein Zufallsmoment.

Şu metal parçacıkları vardı.

Da waren diese Metallstücke.

Geçenlerde, yörüngeye parçacık saçma teknolojisiyle bir uydu yerleştirdik.

Kürzlich stationierten wir eine Partikelstrahlwaffe in der Umlaufbahn.