parçası

Çok büyük bir bulmacanın çok önemsiz parçasını soruşturuyorsun.

Sie untersuchen ein sehr unbedeutendes Stück eines viel größeren Puzzles.

Ben büyük bir parça istiyorum.

Ich möchte ein großes Stück!

İki bronz kol, iki bronz bacak. Ve arada küçük bir parça mayo.

Zwei braune Arme, zwei braune Beine, ein kleiner Badeanzug dazwischen.

Bir parça daha alabilir miyim?

Kann ich noch ein Stück haben?

Dalağı patlamış, karaciğeri parçalanmış, akciğerleri tükenmiş.

Gerissene Milz, durchlöcherte Leber, kollabierte Lunge.

O vücudunun bir parçasıdır, tırnakların gibi, ya da kalbin..

Dein Gehirn ist ein Körperteil. Wie dein Fingernagel oder dein Herz.

O çok hoş bir parça.

Ein sehr schönes Stück.

O bizim için çok değerli bir parça.

Sie ist ein sehr wertvoller Handelsartikel.

Bir parça ekmek ya da kek.

Ein Stück Brot oder einen Muffin.

Her şeyi tek tek, parça parça imal etmemiz lazım.

Wir müssen alles einzeln Stück für Stück herstellen.