paralel için Türkçe-Almanca çeviriler:

parallel · Parallele · diğer çevirileri

paralel parallel

Doğal kristaller paralel hatlara sahiplerdir.

Bei natürlichen Kristallen verlaufen sie parallel.

Ama bak, bu paralel!

Aber diese ist parallel.

Sırt düz, ayaklar paralel.

Rücken gerade, Beine parallel

paralel Parallele

P.E. R: Paralel eşzamanlı rastlantısallık.

P.S.Z."Parallele synchronisierte Zufälligkeit".

Hayır. Bozuk paralar paralel zamanlar oluşturur.

Nein, Münzen erschaffen Parallele Zeitlinien.

Güçlü darbeler, paralel yaralar.

Schwere Schläge, parallele Wunden.