paramız

Çok teşekkürler. Ama bizim paramız var.

Danke, aber wir haben doch Geld.

Ama bizim paramız yok.

Aber wir haben kein Geld.

Biraz nakit paramız var.

Wir haben ein bisschen Bargeld.

Yeterince paramız var değil mi?

Wir haben doch genug Geld?

Ne kadar paramız var?

Wie viel Geld haben wir?

Bir sürü nakit paramız var.

Wir haben viel Bargeld.

Bunun için paramız yok.

Wir haben kein Geld dafür.

Bir sürü paramız var.

Wir haben jede Menge Geld.

Bizim de hiç paramız yok.

Wir haben auch kein Geld.

Hiç paramız kalmadı değil mi?

Wir haben kein Geld mehr, oder?