parazit için Türkçe-Almanca çeviriler:

Parasiten, Parasit · Störungen, Störung · darmparasit · diğer çevirileri

parazit Parasiten, Parasit

Ama enfeksiyonlar, parazitler

Aber Infektionen, Parasiten

Zatürrenin sebebi bakteri parazit ya da bir çeşit tıkanıklık olabilir.

Pneumonitis kann durch Bakterien, Parasiten oder eine Art Blockierung verursacht werden.

Hayır, o bir parazit değil Doktor.

Nein, es ist kein Parasit, Doktor.

parazit Störungen, Störung

Çekimsel paraziti aşabilecek bir çekici ışın ayarlayabiliriz.

Ein modifizierter Traktorstrahl kommt vielleicht durch diese Störungen.

Bir çeşit alt uzay paraziti alıyorum.

Ich habe eine Art Subraum-Störung.

Çok fazla parazit var.

Es gibt zu viele Störungen.

parazit darmparasit

Sen sadece spor sayfasında bir lekesin seni yapışkan, kan emici, barsak paraziti!

Du bist nur ein Schmutzfleck auf der Sportseite du schleimiger, eingeweidefressender Darmparasit!