payı

Her zaman 'twin axe attack'ın hayranıyımdır ama, kendim, hiç paylaşmak istemedim.

Ich mochte schon immer zwei Leadgitarristen, aber ich selbst wollte nie teilen.

Bonolar, menkuller, kar payları, hisseler

Obligationen, Besitzanweisungen, Dividenden, Aktien

Görünüşe göre tahliye hikâyesinde doğruluk payı varmış.

Offenbar steckt hinter ihrer Evakuierungsstory ein Körnchen Wahrheit.

Bir şey paylaşmak istiyorum.

Ich würde gerne etwas mitteilen.

Belki de bir sosisli paylaşmış olabilirler diye düşünüyorum.

Vielleicht, denke ich, haben sie sich einen Hotdog geteil?

Burada her şeyi paylaşırız.

Wir teilen hier alles.

Geri çekilin, herkes payına düşeni alacak.

Zurück, zurück! Jeder kriegt seinen Anteil.

Ama ben de pay almak isterim.

Aber ich möchte ein Stück abhaben.

Yemek paylaşmak bir barış göstergesidir.

Eine Mahlzeit teilen ist eine Friedensgeste.

Ya paylaşırız ya da açlıktan ölürüz.

Wir teilen, oder wir verhungern.