paylaşmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

teilen · Aktie · diğer çevirileri

paylaşmak teilen

Her zaman 'twin axe attack'ın hayranıyımdır ama, kendim, hiç paylaşmak istemedim.

Ich mochte schon immer zwei Leadgitarristen, aber ich selbst wollte nie teilen.

Ya paylaşırız ya da açlıktan ölürüz.

Wir teilen, oder wir verhungern.

En azından bir şey paylaşmış olurduk.

Immerhin würden wir etwas teilen.

paylaşmak Aktie

Bonolar, menkuller, kar payları, hisseler

Obligationen, Besitzanweisungen, Dividenden, Aktien

Öncelikle Disney, ATT IBM, değerli pay senetleriyle yakından ilgileneceğiz.

Erst schlagen wir Disney, ATT, IBM vor, nur Blue-Chip-Aktien.