pazar için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sonntage, Sonntag · Markt · Basare, Basar · Märkte · Marktplatz · diğer çevirileri

pazar Sonntage, Sonntag

Bazı pazar günleri donmuş yumurtalarımı ziyarete gidiyorum.

Manche Sonntage fahre ich meine eingefrorenen Eier besuchen.

Bak, yarın Pazar.

Morgen ist Sonntag.

Yine bir Pazar günü.

Auch an einem Sonntag.

pazar Markt

Bu zavallı yaratıklar için küresel bir pazar bulunmakta.

Es gibt einen globalen Markt für diese unglücklichen Geschöpfe.

Brezilya AgriNext için milyar dolarlık bir pazar. Bölgesel seçimlere milyonlar yatırmışlar.

Brasilien ist ein Milliarden-Dollar-Markt für Agrinext, so dass sie Millionen in Kommunalwahlen pumpen.

Old Bailey'de Borough Pazarı bombacılardan birini savunuyorsun.

Sie verteidigen einen Borough-Markt-Bomber im Old-Bailey-Gericht.

pazar Basare, Basar

Burası pazar yeri değil!

Hier ist kein Basar!

pazar Märkte

Tüm Asya pazarı için araştırma direktörü olacak.

Er wird Forschungsleiter für alle asiatischen Märkte.

pazar Marktplatz

Pazar halkından bir tanıdık.

Ein Bekannter vom Marktplatz.