peşine

Sanırım bu adam bizi hayali birinin peşinde koşturacak.

Ich denke dieser Typ lässt uns einen erfundenen Schützen jagen.

Bir aylık peşin, iki aylık kira.

Einen Monat Kaution, zwei Monate Miete.

Neden özellikle Guatrau'nun peşinden gidiyorsun?

Warum folgen Sie diesem speziellem Guatrau?

Asla ölçülemez fakat anılar, asla peşini bırakmayan anılar.

Keine Maßeinheit aber Erinnerungen, diese quälenden Erinnerungen.

O zaman, peşinden git.

Dann geh ihr hinterher.

Fakat kızınız onun peşinden koşuyordu.

Aber Ihre Tochter erwählte ihn.

Ben peşinden gidiyorum.

Ich fahr hinterher!

Ama ben peşine düştüm.

Aber ich verfolgte ihn.

Peşinde kimse yok.

Niemand verfolgt Sie.

Daha iyi fırsatların peşinden gittiler.

Sie suchen nach grüneren Weidegründen.