peki için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gut · Okay · OK · diğer çevirileri

peki Gut

Peki, sana iyi haberlerim var..

Ich habe gute Neuigkeiten für dich.

Ve bu pek çok başka insan için de iyi.

Und es ist auch für viele andere Menschen gut.

Peki, rahatsız ettiğim için özür dilerim.

Gut, dann entschuldigen Sie die Störung.

peki Okay

Peki, Susan ve Ethan Duncan gen bilimcilermiş. İkisi de İngiliz vatandaşı.

Okay, Susan und Ethan Duncan, sie waren Genetiker, beide britische Staatsbürger.

Peki, sadece sakin ol, tamam mı?

In Ordnung, beruhig dich einfach, okay?

Peki, ne yapıyor bu adam?

Okay, was macht der Kerl?

peki OK

Peki. Artık bir sorunumuz var.

Ok, jetzt haben wir ein Problem!

Peki, şimdi kafam karıştı.

Ok. Jetzt bin ich verwirrt.

Sen Bobby Z'sin, peki.

Du bist Bobby Z. Ok.