pençe için Türkçe-Almanca çeviriler:

Krallen · klauen, Klaue · Kralle · Pfoten, Pfote · Griff · diğer çevirileri

pençe Krallen

Ayak tırnakların pençe gibi.

Deine Zehennägel sind wie Krallen.

Kıskaç, pati, pençe, toynak, gaga ve sıkılmış maymun yumruğu.

Klauen, Pfoten, Krallen, Hufe, Schnäbel und geballte Affenfäuste.

Keskin bir göz, vahşice kendini adama ve çok keskin pençeler.

Ein scharfes Auge, bedingungslosen Einsatz und äußerst scharfe Krallen.

pençe klauen, Klaue

Kıskaç, pati, pençe, toynak, gaga ve sıkılmış maymun yumruğu.

Klauen, Pfoten, Krallen, Hufe, Schnäbel und geballte Affenfäuste.

Dişleri hançer gibi. Pençeleri et kancası gibi.

Zähne wie Rasiermesser und Klauen wie Fleischerhaken.

Şimdi, siz üçünüz kartal pençesi gibi olacaksınız.

Nun, ihr drei werdet wie des Adlers Klaue sein.

pençe Kralle

Hiçbir şey pençeyi durduramaz!

Nichts kann die Kralle aufhalten!

Bu bir pençe mi?

Ist das eine Kralle?

Hiç kimse pençeyi durduramaz!

Niemand hält die Kralle auf!

pençe Pfoten, Pfote

Kıskaç, pati, pençe, toynak, gaga ve sıkılmış maymun yumruğu.

Klauen, Pfoten, Krallen, Hufe, Schnäbel und geballte Affenfäuste.

Süt beyazı iki pençesi var.

Er hat zwei milchweiße Pfoten.

pençe Griff

Bir robot kamerayı, Korsakoff sizi iyice pençesine almadan önce yollatmıştınız.

Sie platzierten eine Roboter-Kamera bevor das Korsakoff seinen Griff zuzog