pentagon için Türkçe-Almanca çeviriler:

pentagon · diğer çevirileri

Pentagon

pentagon pentagon

Acilen Pentagon'la görüşmem lâzım!

Ein Pentagon-Notruf! Sie muessen

Reddington bir zamanlar Pentagon'da gelecek vadeden biriydi.

Reddington durchlief einst einen kometenhaften Aufstieg im Pentagon.

Pentagon Departman Şefi General Daniel Chase, dün Washington'da

General Daniel Chase, Abteilungsleiter im Pentagon, erklärte: