performans için Türkçe-Almanca çeviriler:

Auftritt · Leistung · Performance · diğer çevirileri

performans Auftritt

Etkileyici bir performans.

Ein eindrucksvoller Auftritt.

Hayatımın en iyi performansı.

Den besten Auftritt meines Lebens.

Hayatının en iyi performansı mı?

Den besten Auftritt deines Lebens?

performans Leistung

Verimlilik, performans, dakiklik.

Produktivität, Leistung, Pünktlichkeit.

Bu arada "basamakları çıkmak" terimi, oyun ve performansa bağlı bir ödüllendirme.

Und übrigens, eine Escalator-Klausel ist nur eine Zuzahlung basiert auf Spielzeit und Leistung.

Martha Rodgers ustalığına yaraşır bir performans sundu.

Martha Rodgers bringt eine meisterhafte Leistung.

performans Performance

Sidney Poitier'in performansı inanılmazdı.

Sidney Poitiers Performance war fantastisch.

CANLl PERFORMANS PETER MACCREADY ÖLÜM DUVARlNl ALDATlYOR

LIVE-PERFORMANCE PETER MACCREADY SIEG ÜBER DIE TODESWAND