peruk için Türkçe-Almanca çeviriler:

Perücken, Perücke · Toupet · Haarteil · diğer çevirileri

peruk Perücken, Perücke

Bu peruk bir ton ağırlığında.

Diese Perücke wiegt eine Tonne.

Ve peruk takıyorlardı!

Sie trugen Perücken.

Bir peruk. İç çamaşır. Bir etek.

Eine Perücke, Unterwäsche einen Rock,

peruk Toupet

Lester Wallace bir peruk takıyor.

Calvin, Lester Wallace hat ein Toupet.

Peruk Salonuna, Bay Ellis.

Die Toupet-Halle, Mr. Ellis.

Affedersiniz, Peruk Salonuna nasıl gidilir acaba?

Verzeihung, wo finde ich die Toupet-Halle?

peruk Haarteil

Lanet olası bir peruk, tamam mı?

Es ist ein verdammtes Haarteil, okay?