petrol için Türkçe-Almanca çeviriler:

Öl · Petroleum · Ölgesellschaft · Benzin · Ölfeld · Ölförderung · Petrol · diğer çevirileri

petrol Öl

Patlayıcılar, petrol, elektronik, evler, havacılık.

Sprengstoffe, Öl, Elektronik, Immobilien, Luftfahrt.

Fildişi, petrol, altın:

Elfeinbein, Öl, Gold.

Variel ve Topanga'da terkedilmiş bir petrol rafinerisi var.

Da ist eine verlassene Öl raffinerie bei Variel und Topanga.

petrol Petroleum

'Bu güvenlik mesajı Vektör Petrol tarafından getirildi.'

Diese Sicherheitswarnung wurde präsentiert von Vector Petroleum.

Vektör Petrol temsil ediyorum.

Ich repräsentiere Vector Petroleum.

O yapışkan petrol yapışıyor

Das klebende Petroleum

petrol Ölgesellschaft

Bir petrol şirketiyle çalışabiliriz dedim.

Wir werden eine Ölgesellschaft haben.

Az önce petrol şirketinden Bay Anderson aradı.

Mr. Anderson von der Ölgesellschaft hat gerade angerufen.

petrol Benzin

Kimyasal hızlandırıcı aynı. Arabadaki kurbandaki gibi petrol bazlı.

Scheint derselbe Brandbeschleuniger aus Benzin, wie beim Autoopfer zu sein.

Yabancı petrol kamyonları, yerel görevlilere bedava benzinle ödeme yapar.

Ausländische Benzin Lkws bezahlen örtliche Beamte mit kostenlosem Benzin.

petrol Ölfeld

Bay McGarry'nin Titusville Pennsylvania'da bir petrol sahasında çeyrek payı vardı.

Mr. McGarry besaß einen Anteil an einem Ölfeld in Titusville, Pennsylvanien.

petrol Ölförderung

Figueira da Foz petrol sondajı için harcanan para bir utanç kaynağı

Eine Schande: nach Riesensummen für die Ölförderung in Figueira da Foz

petrol Petrol

Doğu Körfezi Petrol Şirketi.

Die "East Bay Petrol Company".