piç için Türkçe-Almanca çeviriler:

Bastard · diğer çevirileri

piç Bastard

Siz piçler bile beni takmıyorsunuz.

Sogar ihr Bastarde ignoriert mich.

Piçler her zaman geri gelirler.

Die Bastarde kommen immer zurück.

Piç herif yine bizi hançerlemek istiyor.

Dieser Bastard will uns wieder erdolchen.