pişmanlık için Türkçe-Almanca çeviriler:

bereuen · Reue · bedauern · Buße · diğer çevirileri

pişmanlık bereuen

O açılışa pişman olacaksın.

Sie werden diese Eröffnung bereuen.

Dışarı çık Elena, yoksa buna pişman olursun.

Elena, geh hier raus, oder du wirst es bereuen.

Sonra da benden pişman olacaksın.

Und dann wirst du mich bereuen.

pişmanlık Reue

Hadi ama pişmanlık yok.

Komm schon, keine Reue.

Pişmanlık hiç yok.

Überhaupt keine Reue.

Suçluluk utanç pişmanlık.

Schuld, Scham, Reue.

pişmanlık bedauern

Ben asla pişman olmam.

Ich empfinde nie Bedauern.

Hiç pişman değilim.

Ich bedauere nichts.

Bu onun en büyük pişmanlığı.

Sie hat es zutiefst bedauert.

pişmanlık Buße

Ve bahar ateşinde kış giysilerini pişmanlıkla savur.

Und schleudere ins Frühlingsfeuer deine Winterkleidung der Buße