pil için Türkçe-Almanca çeviriler:

Batterie · Herzschrittmacher · Solarzelle · Akku · diğer çevirileri

pil Batterie

Piller, yalıtıcılar, elektromanyetik akımlar.

Batterien, Isolatoren, elektromagnetische Strömungen.

Nick Nitro'nun pili bitti.

Nick Nitros Batterie ist leer.

Bir dahaki elektrik kesintisi için piller.

Batterien für den nächsten Stromausfall.

pil Herzschrittmacher

Bayan Polard'a boru taktırdı ve çıkartı, Bay Kalka'nın parasentez ve röntgenini aldırdı, sonra da bir hastaya kalp pili taktırdı.

Ich habe Mrs Pollard intubiert und extubiert. Pulmonaliskatheter, Parazentese, Katheter in eine Radialarterie und ein transvenöser Herzschrittmacher.

pil Solarzelle

Gerçekten etkili bir güneş pili geliştirdiyse enerji krizini çözmüştür.

Eine so effiziente Solarzelle würde das Ende der Energiekrise bedeuten.

pil Akku

Piller, piller, hadi ama.

Akkus, Batterien, komm schon.