piyade için Türkçe-Almanca çeviriler:

Infanterie · diğer çevirileri

piyade Infanterie

Ben Piyade Komanda Yüzbaşı Mete Horozoğlu.

Ich bin Infanterie Hauptmann Mete Horozoglu.

Yüzbaşı Daven, piyade.

Captain Daven, Infanterie.

Hem de gerçek piyade birliği, Vietnam'da pirinç tarlalarında sürünmek zorunda kalırken.

Und die echte Infanterie kriecht in Vietnam durch Reisfelder und Büffelscheiße.