plan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Plan · Pläne · Hintergrund · Blaupause · Anlagen, Anlage · schema · diğer çevirileri

Plan

plan Plan

Ama bir planın var, değil mi?

Aber Sie haben einen Plan, oder?

Plan A, Plan B.

Plan A, Plan B

Gerçekten iyi bir planımız vardı.

Wir hatten einen tollen Plan!

plan Pläne

Belki de başka planları vardı.

Aber vielleicht hatte sie andere Pläne.

Babanın senin için planları vardı

Dein Vater hatte große Pläne.

Bernard, arabayı piyasaya sürmeyi iptal etmek için başkana yalvarmıştı, fakat Mark Chase'in başka planları vardı.

Bernard flehte den Presidenten an, den Verkaudsstart abzusagen, aber Mark Chase hatte andere Pläne.

plan Hintergrund

Arka planda köpekler var, Rus tekno müziği var, erkek ve kadın sesleri var

Im Hintergrund haben wir Hunde, russischen Techno, Männer und Frauenstimmen

Daha da önemlisi, arka planda kal.

Noch wichtiger, bleiben Sie im Hintergrund.

Arka planda bir şey var.

Da ist etwas im Hintergrund.

plan Blaupause

Hay aksi, bu planların hepsi yanlış.

Verdammt, diese Blaupausen sind alle falsch.

Evet, gemide CityLine'ın ayrıntılı planının bir kopyasını bulduk.

Wir haben eine Kopie der CityLine Blaupausen an Bord gefunden.

Bu Whistler'ın çizdiği plan.

Das ist Whistlers Blaupause.

plan Anlagen, Anlage

Harley Quinn, Arkham'ın planına ve lojistik unsurlarına dair bir ansiklopedi kadar bilgiye sahip.

Harley Quinn hart ein enzyklopädisches Wissen über Arklams Anlagen und seine Logistik.

plan schema

Adam tam bir disiplin abidesi, planlarının kölesi olmuş.

Der Mann ist ein Leuteschinder, seinem persönlichen Schema untertänig.