plastik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Plastik · plastisch · Kunststoffe, Kunststoff · diğer çevirileri

Plastik

plastik Plastik

Bu plastik parçası tanınmayacak kadar zarar görmüş.

Dieses Stück Plastik ist bis zur Unkenntlichkeit zerstört.

Bu da demek oluyor ki Dow Chemical'ın plastik bölümünün başı artık Tom Schaeffer.

Also ist Tom Schaeffer jetzt Leiter der Plastik-Abteilung bei Dow Chemical.

İki parça tahta ya da plastik alırsın, bir de bandaj.

Sie nehmen zwei Holzlatten oder Plastik und eine Bandage.

plastik plastisch

Ama o plastik cerrahide yapıyor.

Aber er ist plastischer Assistenzarzt.

Ben ona plastik eğitimci diyorum.

Ich nenne es ihren Plastischen Pädagogen.

Mark Sloan, plastik cerrah:

Oh, Mark Sloan, Plastische.

plastik Kunststoffe, Kunststoff

Biraz plastik işime yarayabilir.

Ich könnte etwas Kunststoff gebrauchen.

PLASTİK CAM KAĞIT

KUNSTSTOFF GLAS PAPIER

Siyah plastik ve paslı demirler, belli bir uzaklıktan seçilmesi imkânsız.

Schwarzer Kunststoff und rostiger Baustahl aus der Entfernung, praktisch unmöglich.