poker için Türkçe-Almanca çeviriler:

Pokern, Poker · Pokerspiel · Pokertisch · diğer çevirileri

poker Pokern, Poker

Bir operasyonu yürütmek, poker oynamak gibidir.

Eine Operation durchzuführen ist wie Pokern.

Çünkü ben Baltimore'u bir poker oyununda kaybettim.

Denn ich habe Baltimore in einem Poker-Spiel verloren.

Neden benim müşterim ile poker oynuyorsun, Nate?

Warum spielst du mit meinem Klienten Poker, Nate?

poker Pokerspiel

Poker oyunu değil milongadır.

Kein Pokerspiel, sondern ein Milonga.

Tüm poker oyunlarında.

Bei jedem Pokerspiel.

Belki de yarın onunla bir poker oyunu ayarlarsın.

Vielleicht kannst du ja für Morgen ein Pokerspiel organisieren.

poker Pokertisch

Poker masasındaki bir kokteyl peçetesine.

Auf einer Cocktailserviette an einem Pokertisch