politik için Türkçe-Almanca çeviriler:

politisch · diğer çevirileri

Politik

politik politisch

GOİ, bizim açımızdan politik bir felaket olabilir.

OTI könnte ein politisches Desaster für uns werden.

Ekonomik, sosyolojik, politik

Ökonomisch, soziologisch, politisch

Gerçek tiyatroda, politik bir tiyatro.

Politisches Theater in einem richtigen Theater.