politikacı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Politiker · Politikerin, Politikerinnen · diğer çevirileri

politikacı Politiker

Yatırım uzmanları, bankacılar, politikacılar, entelektüeller için.

Für Finanzmakler, Bankiers, Politiker, Intellektuelle.

Bilim adamlarını, politikacıları, en önemli filozoflarımızı.

Wissenschaftler, Politiker, unsere wichtigsten Philosophen.

Politikacıları, dünya liderlerini bilim adamlarını.

Wie Politiker, Staatsoberhäupter, Wissenschaftler.

politikacı Politikerin, Politikerinnen

Annen şu anda bir politikacı.

Deine Mutter ist jetzt Politikerin.