pompası

Geçen hafta bir bisiklet pompası kullanmak zorunda kaldım.

Ich musste letzte Woche eine Fahrradpumpe benutzen.

Devridaim pompası bozuldu, Kaptan.

Unsere Kreiselpumpe ist kaputt.

Hayatım, bu bir göğüs pompası

Darling, das ist eine Milchpumpe.

Bak, Molumphry, yeni bir yağ pompası şaftım oldu.

Sieh mal das Prachtstück, eine fabrikneue Pumpenwelle!

Bir su arıtma pompası.

Das ist eine Seewasserpumpe.

Ne o? Lavoba pompası.

Das ist ein Sauger.

Hastaya proton pompası inhibitörlerine başlayın.

Gebt dem Patienten Protonenpumpenhemmer.

Bir su pompası yapabilir mi bunu?

Würde es eine Wasserpumpe tun?

Kanalizasyon pompası artık çalışmıyor.

Die Abwasserpumpen arbeiten nicht mehr.

Ne böyle bir şey yapabilir, tahnit pompası falan mı?

Was könnte so etwas tun? Eine Art Balsamierungspumpe?