portakal için Türkçe-Almanca çeviriler:

Orangensaft · Orangen, Orange · Orangenbaum · diğer çevirileri

portakal Orangensaft

Biraz daha portakal suyu ister misin?

Möchten sie noch etwas Orangensaft?

Bir portakal su, lütfen.

Bitte einen Orangensaft! Kommt!

O portakal suyu alacak.

Er nimmt einen Orangensaft.

portakal Orangen, Orange

Bir torba portakal iyi olur.

Ein Sack Orangen wäre nett.

Portakal istiyorum. Portakal demek.

Ich hätte gerne Orangen, bitte.

Kimse Florida'da büyümez. Tabi portakal değillerse.

Keiner wächst in Florida, außer natürlich Orangen.

portakal Orangenbaum

Pekâlâ dâhi, arka bahçede bir portakal ağacı var.

Tja, du Genie, da ist ein Orangenbaum im Garten.

Önce portakal ağacı, şimdi de bu!

Zuerst der Orangenbaum und nun dies!