pozisyon için Türkçe-Almanca çeviriler:

Positionen, Position · Stellung · Ausgangsposition · diğer çevirileri

pozisyon Positionen, Position

Çok geçmeden bu tüylü sahtekarlar her yerde önemli pozisyonlara sızıyorlardı.

Diese fedrigen kleinen Gauner unterwanderten bald überall wichtige Positionen.

Pozisyon üç hayır, dört.

Position Drei nein, vier.

Tom, pozisyonunu koru.

Tom, Position halten.

pozisyon Stellung

Ve biz bu siyatiği tedavi edebiliriz ve siz de Yeni seks pozisyonları deneyebilirsiniz.

Und wir können seinen Ischias behandeln, so das Ihr neue Stellungen probieren könnt.

Aslında çok hoş bir pozisyon.

Es ist eine angenehme Stellung.

Ya da pozisyon.

Oder die Stellung.

pozisyon Ausgangsposition

Bilgisayar, strategema için başlama pozisyonları.

Computer, Ausgangsposition für Strategema.