pratik için Türkçe-Almanca çeviriler:

praktisch · Übung · üben · diğer çevirileri

pratik praktisch

Benim de yeni bir oyuncağım var ama çok daha pratik.

Ich habe auch ein neues Spielzeug, aber erheblich praktischer.

Ben de pek pratik değilimdir.

Ich bin auch kein praktischer Mensch.

Siz pratik birisiniz Mösyö Jacobowsky.

Sie denken praktisch, Monsieur Jakobowsky.

pratik Übung

Sanırım biraz pratiğe ihtiyacım var.

Ich glaube, ich brauche mehr Übung.

Ben pratik bir sürü vardı.

Ich hatte jede Menge Übung.

Pratiğe ihtiyacım var.

Ich brauche Übung.

pratik üben

Bu gece pratik yapacağım.

Heute Abend muss ich üben.

Her gün burada bir saat pratik yapacaksın.

Hier wirst du jeden Tag eine Stunde üben.

Tamam, pratik yapmaya hazır mısın?

Alles klar, bereit zum Üben?