prens için Türkçe-Almanca çeviriler:

Prinzen, Prinz · Prince · Fürsten, Fürst · diğer çevirileri

prens Prinzen, Prinz

Hepimiz Prens Joffrey'nin sağlığına kavuşması için dua ediyoruz.

Wir alle beten für Prinz Joffreys vollständige Genesung.

Prens seni görmek istiyor

Der Prinz möchte dich sehen.

Prens Edward ve Leydi Elizabeth.

Prinz Edward und die Lady Elizabeth!

prens Prince

Richard Nixon, elizabeth Taylor, Galler Prensi, hepsinin Süitleri vardı burada.

Richard Nixon, Elizabeth Taylor, der Prince of Wales, sie hatten alle Suiten hier.

Ben Beyaz Atlı Prens.

Ich bin Prince Charming.

Pamuk Prenses ve Yakışıklı Prens!

Snow White und Prince Charming!

prens Fürsten, Fürst

Sonunda Prens şöyle dedi:

Endlich sagte der Fürst:

Bu Prens Faysal'ın ordusu.

Es ist Fürst Faisals Armee.

Prens Vlad'dan bir mesaj.

Eine Botschaft von Fürst Vlad.