program için Türkçe-Almanca çeviriler:

Programme, Programm · Zeitplan · diğer çevirileri

program Programme, Programm

Müdür Vance'in stajyerlik programı.

Direktor Vances Berufspraktikums Programm.

Burada program ilaçlarından var mı?

Haben Sie Programm-Medikamente hier?

Elimizde program yok mu?

Haben wir kein Programm?

program Zeitplan

Hadi gelin çocuklar, uymamız gereken bir program var.

Los, Kinder! Wir haben einen Zeitplan einzuhalten.

Dostum bu benim programım değil.

Alter, das ist nicht mein Zeitplan.

Bir adamım eksik ve bir programım var.

Mir fehlt ein Mann in meinem Zeitplan.