proje için Türkçe-Almanca çeviriler:

Projekte, Projekt · Projektleiter · diğer çevirileri

proje Projekte, Projekt

Uyuşturucu satıcısı, pezevenk bazı yeni projelerde yardımcı yapımcı.

Drogendealer, Zuhälter, Co-Produzent bei einem neuen geheimnisvollen Projekt.

Beyaz liste projesi.

Ein "Weiße-Liste" Projekt.

Başka bir proje daha vardı.

Es gab ein weiteres Projekt.

proje Projektleiter

Proje Yöneticimiz Shorty Scotty ve baş asistanı, Jack.

Unser Projektleiter Shorty Scotty und Topassistent Jack.

Xavier Ferhat, reklam ajanında proje yöneticisi.

Xavier Ferhat, Projektleiter der Anzeigenagentur.

Rüştü bey, bu projenin başı olarak bunun ben de farkındayım.

Herr Rüstü, als Projektleiter bin ich mir dessen bewusst.