psikolojik için Türkçe-Almanca çeviriler:

psychologisch · psychisch · diğer çevirileri

psikolojik psychologisch

Benim yöntemim fiziksel, psikolojik, acı verici ve canicedir.

Meine Methode ist körperbetont, psychologisch, schmerzhaft Brutal.

Test sonuçlarını başka bir psikolojik değerlendirmeye gönderdik.

Wir schickten seinen Test für weitere psychologische Auswertungen ein.

Tüm bu yapılanlar Psikolojik ayrımlamalar fiziksel testler, sosyal ölçüler

Diese ganze Struktur, diese psychologischen Profile, körperliche Übungen, sozialen Eigenschaften

psikolojik psychisch

Fiziksel, psikolojik veya cinsel saldırılar.

Körperliche, psychische oder sexuelle Belästigung.

Psikolojik olarak yani.

Psychisch, meine ich.

Psikolojik savaşta yeni bir ufuk, Stalin'in rüyasıydı.

Eine neue Dimension psychischer Kriegsführung. Das war Stalins Traum.