radar için Türkçe-Almanca çeviriler:

radar · Radarsystem · diğer çevirileri

radar

radar radar

Sizi radarda görüyoruz.

Wir haben Radar-Kontakt.

Radardan aralıklı sinyaller alıyorum.

Ich empfange intermittierenden Radar.

Sovyetler uçak için bir tür anti-radar geliştirmişler.

Die Sowjets haben dafür ein Anti-Radar-System entwickelt.

radar Radarsystem

Bu Danmoor'du efendim. Ventnar radarı görev dışı.

Das Radarsystem in Ventnor ist außer Betrieb.