radikal için Türkçe-Almanca çeviriler:

Radikale, radikal · diğer çevirileri

radikal

radikal Radikale, radikal

Bazen radikal problemler, radikal çözümleri gerektirir. Riley!

Radikale Probleme erfordern manchmal radikale Lösungen.

Öyleyse ben radikal bir kız olmalıyım.

Dann bin ich wohl ein radikales Mädchen.

Kocanızın radikal politik görüşleri var mıydı, Bayan Powell?

Hat Ihr Mann irgendwelche Radikalen politischen Ansichten, Ms. Powell?