radyo için Türkçe-Almanca çeviriler:

Radios, Radio · Funk · Radiosender · Rundfunk · Hörfunk · Funkgerät · diğer çevirileri

radyo Radios, Radio

Ama artık radyo reklamlarım da var.

Aber jetzt habe ich Radio-Werbung.

Stefan bu sabah Martin'e radyodan evlilik teklifi yaptı.

Stefan hat Martin heute Morgen 'n Heiratsantrag übers Radio gemacht.

Clara, neden ben Tardis'in içinde bir radyo yok mu?

Clara, warum habe ich kein Radio in der TARDIS?

radyo Funk

Radyo bağlantısını kaybettik. Alanımızdan da kaybettik.

Wir haben den Funk-und Teleskopkontakt verloren.

Evet, ama radyodan değil.

Ja, aber nicht über Funk.

O otobüslerin radyoları var.

Diese Busse haben Funk.

radyo Radiosender

Televizyon ve radyo istasyonlarınız var.

Sie besitzen Fernsehsender, Radiosender.

Radyo istasyonu yanıyor.

Der Radiosender brennt.

Alak'a küçük radyo istasyonu hakkında ne söylediğini anlatsana Ston.

Sag Alak, was du von seinem kleinen Radiosender hältst, Ston.

radyo Rundfunk

Hübner Mobilyacılık ve Radyo Kritik

Möbel Hübner und die Rundfunk

radyo Hörfunk

Bayanlar baylar Radyo Televizyon Haber Yönetmenleri Birliği ve Vakfı Bay Edward R. Murrow'u takdim eder.

Der Verband der Nachrichtenredakteure in Hörfunk und Fernsehen begrüßt Mr. Edward R. Murrow.

radyo Funkgerät

Danny. T.C.'nin radyosunu kontrol et.

Danny, prüf mal TCs Funkgerät.