rahatlatıcı için Türkçe-Almanca çeviriler:

trösten · tröstlich · diğer çevirileri

rahatlatıcı trösten

Ama sizi rahatlatacak iki şey var.

Aber zwei Dinge dürften Sie trösten.

Büyükanne sana bir hediye verecek, bu da seni çok rahatlatacak.

Doch erst gibt Großmutter dir ein Geschenk, das dich trösten wird.

Bu onu rahatlatırdı.

Es tröstete ihn.

rahatlatıcı tröstlich

Endişen çok rahatlatıcı, Nejim.

Deine Besorgnis ist sehr tröstlich.

Kitaplar Matilda'ya rahatlatıcı bir mesaj verdi:

Bücher gaben ihr eine tröstliche Botschaft:

Bu içimi rahatlattı.

Das ist tröstlich.