rahip için Türkçe-Almanca çeviriler:

Priester · Reverend · Mönch · Pfarrer · Paters, Pater · Hohepriester · diğer çevirileri

rahip Priester

Ya da halüsinasyon gören rahiple uğraşmak istiyorsun.

Oder einen halluzinierenden Priester verarschen wollen.

Senin bir rahip olduğunu sanıyordum.

Ich dachte, Sie werden Priester.

Lütfen, ben bir rahibim.

Bitte, ich bin Priester.

rahip Reverend

Ben Kutsal İnanç Kilisesi'nden Rahip Willis Oakes Rutherford.

Ich bin Reverend Rutherford von der Holiness Persuasion Church.

Benim kürsüm, sizin kürsünüzdür Rahip.

Meine Kanzel ist Ihre Kanzel, Reverend.

Efendim, bu benim rahibim. Peder Tucker Lacy.

Das ist mein Militärgeistlicher, Reverend Tucker Lacy.

rahip Mönch

Ölü bir rahip?

Ein toter Mönch?

Evet, rahipler ve Vedeklerce çevrilmiş bir sürü çekiç ve çivi.

Viele Hämmer und Nägel, umgeben von Mönchen und Vedeks.

Rahiplerin silahı var mı?

Die Mönche haben Waffen?

rahip Pfarrer

Bir rahip, bir papaz ve bir haham çubuk üzerinde yürüyorlarmış

Ein Rabbi, eimn Priester und ein Pfarrer gehnemn imn eine Kmneipe.. .

Bir rahip ve bir haham düğüne giderler.

Ein Pfarrer und ein Rabbi sind auf einer Hochzeit.

Burada bir rahip istemiyorum.

Ich will hier keinen Pfarrer.

rahip Paters, Pater

Rahip Harris sizi görmek istiyor.

Pater Harris möchte Sie sprechen.

Rahip Vito Cornelius, astro fenomen uzmanı.

Pater Vito Cornelius. Experte für Astrophänomene.

RAHİP LOUIS ROULLAND

PATER LOUIS ROULLAND

rahip Hohepriester

Bir baş rahip tarafından giyilmesi gerekiyormuş.

Er wurde von irgendeinem Hohepriester getragen.