rak

Burası Kobheerian yük gemisi Rak-Minunis.

Hier spricht der kobheerianische Frachter Rak-Miunis.

Onak rak, shel Apophis!

Onak rak, shel Apophis!

Onak rak shel na!

Onak rak shel na!

Rak lo najaquna, shel re hara kek!

Rak lo najaquna, shel re hara kek!

İnancını kaybetmemelisin, Ry'ac. Rak'nor ve ben yalnız gelmedik.

Hab Vertrauen, Rya'c. Rak'nor und ich sind nicht allein hier.

Kla mel ha rak.

Kla mel ha rak.

Tel rak nel t'ko!

Tel rak nel t'ko!

Kobheerian yük gemisi Rak-Minunis.

Hier ist der Frachter Rak-Minunis.

General Hammond, Rak'nor'u hemen bulmak için izin istiyorum.

General Hammond, wir sollten sofort Rak'nor holen lassen.