rakip için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gegner · Rivalen, Rivale · Konkurrenz · Konkurrenten, Konkurrent · diğer çevirileri

rakip Gegner

Sonunda değerli bir rakip.

Endlich, ein ebenbürtiger Gegner.

Daha sağlam bir rakip istiyorum.

Ich brauche einen würigeren Gegner.

Usta rakibin akıllı bir hamlesi.

Ein Gambit eines geschickten Gegners.

rakip Rivalen, Rivale

Bir ortağı, bir rakip.

Ein Geschäftspartner, ein Rivale

Daha çok rakip gibiydik.

Wir waren eher Rivalen.

Terfi için mücadele ediyor iki rakibi var, Smith ve Jones.

Er geht um eine Beförderung gegen zwei Rivalen, Smith und Jones.

rakip Konkurrenz

Ve sizin Hıristiyan cemiyetiniz ticari bir rakip.

Eure christliche Kommune ist geschäftliche Konkurrenz.

Bize bir rakip daha çıktı.

Wir haben eine Konkurrenz.

Sabrina. Peter Brackett bir rakip değildir.

Peter Brackett ist keine Konkurrenz.

rakip Konkurrenten, Konkurrent

Virtanen'in rakibi, Beecher eczacılık ise

Virtanen Konkurrent Beecher Pharmaceuticals

Tabi, ama o Grayson Global'ın en büyük rakiplerinden biri değil mi?

Ja, aber ist er nicht Grayson Globals größter Konkurrent?

Sadece rakip olarak.

Nur als Konkurrenten.