raporumu

Sana raporumu bu öğleden sonra gönderirim.

Ich schicke Ihnen heute Nachmittag meinen Bericht.

Binbaşı Kira raporumu bekliyor.

Major Kira erwartet meinen Bericht.

Wicks sana benim raporumu gösterdi.

Wicks zeigte Ihnen meinen Bericht.