ray için Türkçe-Almanca çeviriler:

ray · Schienen, Schiene · entgleisen · Gleise, Gleis · diğer çevirileri

ray ray

Benim Ray-Ban'imi al.

Nimm meine Ray-Ban.

Hayır ölmezsin, Ray ama şiddet hiçbir şeyi çözmez.

Nein, Ray, aber Gewalt ist keine Lösung.

Ray Jay Johnson.

Ray Jay Johnson.

ray Schienen, Schiene

Dikkat, rayı indiriyoruz.

Vorsicht, Schiene kommt.

Bazı insanlar raylar için çok büyük olduğunu söylediler.

Manche sagten, er sei zu groß für die Schienen.

Raylara bir ağaç devrildi.

Ein Baum auf den Schienen.

ray entgleisen

Daha hızlı gidersek, raylardan çıkacağız!

Noch schneller und wir entgleisen!

İlk lokomotif koptu, ve tren raydan çıktı.

Die Lok koppelte ab, der Zug entgleiste.

Müdür MacDonald trenin raydan çıkarılmasını istiyor.

MacDonald möchte den Zug entgleisen lassen.

ray Gleise, Gleis

Sonsuza dek o rayların üstünde kalabilirsiniz!

Sie könnten ewig auf den Gleisen bleiben.