rehber için Türkçe-Almanca çeviriler:

Führer · Telefonbuch · Reiseführer · Führung · Fremdenführer · Guide · diğer çevirileri

rehber Führer

Bir hayvan davranışları uzmanı bir gazeteci bir safari rehberi bir dış istihbarat ajanı ve veteriner patolojist.

Ein Experte für Tierverhalten, eine Journalistin, ein Safari-Führer, eine Geheimdienstagentin und ein Veterinärpathologe.

Bir rehbere ihtiyacım var.

Ich brauche einen Führer.

Başka bir rehberi tercih ederdim, Kaptan.

Ich würde einen anderen Führer vorziehen, Captain.

rehber Telefonbuch

Önce bir telefon rehberi bulmalıyız.

Zuerst brauchen wir ein Telefonbuch.

Telefon rehberini alabilir miyim lütfen?

Kann ich bitte das Telefonbuch haben?

Yeni telefon rehberi geldi!

Das neue Telefonbuch ist da!

rehber Reiseführer

Sen Tur Rehberi misin?

Bist du der Reiseführer?

Lilah'ınikiturizm dergisine aboneliği varmış. Bir de Karayipler için seyahat rehberi bulmuşlar.

Lilah abonnierte zwei Reise-Zeitschriften, und hat einen Reiseführer über die Karibik.

Ve bizde tur rehberi değiliz.

Und wir sind keine Reiseführer.

rehber Führung

Benim rehberliğime ihtiyacın var.

Sie brauchen meine Führung.

Kızının benim rehberliğime ihtiyacı var.

Deine Tochter wird meine Führung brauchen

rehber Fremdenführer

Arthur Simon Simpson, tarihçi, rehber ve enayi.

Arthur Simon Simpson Historiker, Fremdenführer, Halunke.

rehber Guide

Ferg, mükemmel bir tur rehberi.

Ferg war ein exzellenter Tour Guide.