rejimi

Aşırı kilolu bir ruhun rejime ihtiyacı yok!

Ein übergewichtiger Geist benötigt keine Diät!

Burada rejimler haftada bir değişir.

Regimes wechseln hierjede Woche.

Tüberküloz. Çoklu ilaç rejimi tedavisine başlayın.

Verabreichen Sie ihr eine Multidrug-Kur.

Afganistan, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan bunların hepsi totaliter rejimler.

Afghanistan, Ägypten, Pakistan und Saudi-Arabien, das sind alles Diktaturen.

Bu tür rejimlerde işlenen cinayetler genelde böyle örtbas edilir.

Das ist der Standardeuphemismus für Morde bei solchen Regimes.

Çünkü o bir yargıç. Faşist rejimin bir parçası.

Weil er als Richter zum faschistischen Regime gehört.

Leonid Zhabin. Eski kabine bakanı eski Sovyet rejiminin bir parçası.

Leonid Zhabin er ist ehemaliges Kabinettsmitglied, war Teil des alten Sowjet-Regimes.

Almeida Juma rejimi için çalışıyor.

Almeida arbeitet für das Juma-Regime.

Seni sivi rejimine sokmak lazim dostum.

Wir müssen dich auf Flüssignahrung setzen, Mann.

Lanet olası Güney Afrika rejimi bizim hatamız.

Das ganze südafrikanische Regime ist unsere Schuld.